Moderne jødiske profeter

De jødiske profetene i Bibelen er verdensberømte. I den vestlige verden har «alle» hørt om slike profeter som Jesaja, Jeremia, Esekiel og Daniel, og Jesaja har til og med fått en mur oppkalt etter seg utenfor Forente Nasjoners hovedkvarter i New York.

Det som mange kanskje ikke vet, er at det finnes moderne jødiske «profeter» som den dag i dag profeterer om hendelser som skal komme. Jeg hørte nylig på et radioprogram med en israelsk rabbi ved navn Eliezer Sachs, og han fortalte om noen moderne «profeter» som han jobber med.

Det som er oppsiktsvekkende, er at de moderne jødiske «profetene» er de som ikke verdsettes i verdens øyne. Rabbi Sachs forteller at autistiske barn ofte har mye bedre kontakt med «verden der oppe» enn det vanlige mennesker har, og han jobber med flere autistiske barn som i mange år har hjulpet enkeltpersoner i Israel med råd og vink og profetier om framtiden.

I det siste har det skjedd en stor endring ettersom disse autistiske barna har begynt å profetere om de store hendelsene i verden. Dette er noe som jeg normalt er meget skeptisk til. I løpet av mitt kristne liv har jeg mange ganger sett hvordan «kristne» profeter har stått fram og profetert om framtiden, og senere viser det seg at det aldri ble noe av det som mange av dem profeterte om.

Det som er spesielt med de jødiske autistiske barna, er at alle profetiene som jeg har lest, stemmer overens med både de gammeltestamentlige og de nytestamentlige profetiene, og til og med de moderne kristne «profetene» som har vist seg å være pålitelige. Derfor har jeg valgt å overbringe noen av de viktigste punktene i en profeti som den jødiske autistiske gutten Daniel (ja, det er faktisk hans rette navn) kom med den 3. oktober i år. Prøv profetien i henhold til Guds ord:

«I dette øyeblikk er mange mennesker veldig forvirret og tror fortsatt at menneskelige bestrebelser kan forhindre at hele verdens økonomiske system vil kollapse. Men alle bestrebelser vil ikke hjelpe, og snart vil pengene være verdiløse, og verden vil stÃ¥ overfor en fryktelig katastrofe. Den «gyldne kalven» er blitt sÃ¥ret og er pÃ¥ randen av døden…

Noen mennesker tror de vil klare Ã¥ redde seg selv økonomisk ved Ã¥ kjøpe gull, men du kan ikke spise gull. Vi nærmer oss en tid nÃ¥r det ikke vil være noe Ã¥ leve av, og den eneste kilden til livnæring vil være den eneste kilden vi noensinne har hatt – han som kontinuerlig fyller vÃ¥re behov fra den dagen vi blir født til den dagen vi dør…

Gud vil ikke gjøre alt dette på en gang uten å først ha forberedt oss på det, for de fleste mennesker ville ha dødd av sjokk, Gud forby. Når vi har bare den siste dråpen vann og den siste matsmulen, sammen med våre barn, dette er den vanskeligste trosprøven.

Gud vet at folk ikke er i stand til Ã¥ gjøre en sÃ¥ stor forandring pÃ¥ en gang, Ã¥ legge hele sin tro pÃ¥ ham. Derfor fører han oss gradvis inn i Messias sine dager, inn i den verden som skal komme. Dette er grunnen til at Gud nuller ut det materielle skritt for skritt inntil vi fÃ¥r fullstendig og total tro pÃ¥ ham…

Jeg vil også legge vekt på det faktum at vi står overfor en fryktelig krig som kommer til å forandre hele verden. En krig som verden ikke har sett makten til i hele historien. Og hvis, på grunn av ren latskap eller dårskap, vi nekter å gjøre Guds vilje, er det fare for at vi i løpet av sekunder vil havne i en håpløs situasjon. må himmelen forby det. Eller så kan vi havne midt i den fullkomne forløsningen. Valget er vårt.»