Ukens bilde nr. 2

De siste årene har det regnet svært lite i Israel. Samtidig vokser befolkningen både i antall og i velstand, og vannforbruket går opp år etter år.

Strendene ved Galileasjøen er tørrlagte

De tre viktigste vannkildene i Israel er Galileasjøen og grunnvannsbassengene ved kysten og under den sentrale fjellkjeden. Tilstanden er nesten prekær i alle de tre vannkildene, men den er mest synlig i Galileasjøen.

Bildet er tatt på vestsiden av sjøen. Hvis alt hadde vært såre vel, ville alle disse kampesteinene ha vært dekket av vann, men nå er det stor vannmangel i innsjøen. Per i dag vannstanden 214,32 meter under havoverflaten, noe som er 1,32 meter under den røde linjen der de egentlig burde ha stanset pumpingen, og det er 5,52 meter under det optimale nivået.

La oss be om at Gud forbarmer seg over Israel og gir dem en våt vinter.