Obama – game over for USA?

For kort tid siden ble Barack Hussein Obama valgt til ny president for USA. Valget av Obama lover ikke godt for Amerikas framtid.

Mange muslimske fundamentalister mener at USA er «den store Satan». Hva ligger det i dette uttrykket?

På den ene siden forsøker USA å framstå som en kristen nasjon. De har en kristen president i dag, den påtroppende presidenten er kristen, USA har sendt ut mange kristne misjonærer til alle jordens hjørner, og USA er en pådriver for demokrati og menneskelige rettigheter over hele verden.

Samtidig mener mange muslimer at USA også er verdens fremste pådriver for umoral og perversitet. Over alt der du reiser i verden i dag, kan du se hvordan folk leser pornografiske blader, ser på umoralske filmer og hører på umoralsk musikk som kommer fra den største kristne nasjonen i verden. Og mange muslimske tenåringer lar seg lokke av Hollywoods glans. Istedenfor å gå i moskeene og be, går de heller på kino og ser på Hollywoods umoral.

Det er nettopp derfor som mange muslimer av hele sitt hjerte ønsker å se et amerikansk Harmageddon, der hele «den store Satan» går opp i røyk. Amerika er hyklere og kan ikke kontrollere sin lyst, grådighet og synd, og de eksporterer alle disse syndene til hele verden.

George Bush or Barack Obama. Foto: White House/Eric Draper

Og som ikke det var nok, har USA nettopp valgt en kristen president som antagelig kommer til å gjøre det hele mye verre. Den kristne Obama, som en gang var registrert som muslim på en indonesisk skole, har gitt klare signaler om at han kommer til å åpne onkel Sams dører på vidt gap for all slags umoral. Hvis det var ille før, kommer Obama til å gjøre det mye verre. Et bevis på dette er at nesten alle de berømte skuespillerne og regissørene i det umoralske Hollywood sto bak Obamas kampanje.

De muslimske fundamentalistene har i mange år fått lære seg at den beste garantien for å komme til paradis, er å gi livet sitt i den hellige krigen mot de vantro. Regjeringen i Iran er overbevist om at det beste de kan gjøre for sitt eget folk, er å gå til hellig krig mot «den store Satan», og hvis alle iranere dør i den hellige krigen, er det desto bedre, for da kommer alle iranere direkte til paradis.

For å forberede seg på denne krigen, har Iran i mange år jobbet for å produsere kjernefysiske våpen. Ekspertene spriker i sine oppfatninger, men de fleste av dem er enige om at Iran kommer til å ha atmovåpen i løpet av noen få år. Samtidig holder Iran også på med å utvikle interkontinentale missiler som kan levere disse atomvåpnene på dørene i New York, Washington og Los Angeles.

Og mens Iran holder på med alle disse forberedelsene, har den nye amerikanske presidenten gitt klare signaler om at når han kommer til makten, vil han ta Iran inn igjen i varmen og samtale med dem om hvordan de kan leve i fred sammen. Under hele valgkampanjen har Obama motarbeidet den amerikanske regjeringen og Forente Nasjoners forsøk på å presse Iran til å oppgi atomvåpenprogrammet. Samtidig som FN har innført sanksjoner for å presse Iran, har Obama sendt signaler om at Iran ikke trenger å bry seg om sanksjonene, for når han kommer til makten, vil det bli andre boller.

Da er det kanskje ikke så rart at Iran har gitt blaffen i FN? For Iran er Obamas seier et klart tegn på at Allah er med dem og at Allah vil hjelpe dem med å tilintetgjøre «den store Satan».

Obama betyr game over for USA. Hvis ikke Israel kommer og redder dem først, som de har gjort sÃ¥ mange ganger tidligere…