Med Olmert som hyrde

Statsminister Ehud Olmert er snart historie, men det forhindrer ham ikke fra å påføre Israel maksimal skade i løpet av den korte tiden har har igjen ved makten.

Israels statsminister Ehud Olmert

Israels statsminister Ehud Olmert vil snart være historie i det israelske politiske livet. Den 10. februar neste år skal det holdes valg, og kort tid etter valget er det sannsynlig at Benjamin Netanyahu eller Tzipi Livni kommer til å danne ny regjering, og da er Olmerts politiske karriere over.

Olmert kommer kanskje til å få «æren» av å bli den mest upopulære statsministeren i Israels historie. Han vil dessuten bli stilt for retten for diverse forbrytelser, siden han har vært involvert i flere korrupsjonsskandaler og det er rettet mistanke mot ham på mange plan. Israels riksadvokat Meni Mazuz informerte Olmert i forrige uke om at han vurderer å påtale Olmert på grunn av forskjellige mistanker. Dermed kan det ikke utelukkes at Olmert en gang i begynnelsen av neste år vil bli nødt til å flytte fra statsministerboligen til et israelsk fengsel.

Dette hindrer imidlertid ikke Olmert fra å forsøke å påføre Israel så mye skade som mulig i løpet av den tiden han har igjen ved roret. Jerusalems nåværende borgermester Uri Lupolianski anklaget i helgen Olmert for å legge forholdene til rette for en deling av Israels hovedstad, skriver Israel National News.

«Når vi snakker om å beholde byen forenet, må det være klart at dette ikke kan gjøres i en by som har så store kløfter», sa Lupolianski og henviste til kløften mellom de jødiske or arabiske bydelene. Borgermesteren bekreftet at Olmerts regjering holder igjen penger som skulle ha gått til de arabiske bydelene i Jerusalem fordi de vil gi halve byen til en kommende palestinsk stat.

Også i forholdet med Syria virker det som om Olmert har hastverk med å gjøre så mye ugang som han kan. På den fronten har Olmert gått så langt at til og med den amerikanske regjeringen prøver å holde ham tilbake.

USAs president George Bush tror at Israels regjering serverer Golanhøydene på et sølvfat uten å få noen ting igjen av syrerne, skriver Haaretz. «Hvorfor vil du gi Assad Golanhøydene uten å få noe igjen?» var Bush sitt spørsmål til Olmert da de traff hverandre i Washington i forrige uke.

«Det er ikke for ingenting. Det er i utbytte for en forandring i regionens strategiske situasjon», svarte Olmert.

«Hvorfor bør du tro på ham?» spurte Bush igjen, og denne gangen hadde Olmert ikke noe svar.