VG og DagenMagazinet lyver for deg

VG og DagenMagazinet er to av de avisene som har valgt å publisere løgner om de jødiske jødene i Hebron den siste uken. Her avslører vi Dagens løgner.

Den siste uken har det vært uroligheter i Hebron, og når det pågår uroligheter kan man nesten alltid være sikker på at media forsøker å gi jødene skylden. Det har også skjedd denne gang.

Det er derimot viktig å merke seg at media ofte gjør forskjell på jøder. En jøde som går på diskotek i Tel Aviv og som marsjerer i en pride-parade i Jerusalem, er media ikke alltid så negative til. Men en jøde som har kalott på hodet, som ber i synagogen på sabbaten og som tror at Bibelen faktisk er Guds ord, er en helt annen historie. Hvis man skal legge skylden på jødene, forsøker man selvsagt å legge skylden på de mest jødiske av alle jøder.

Derfor kommer det kanskje ikke som noen overraskelse at Verdens Gang publiserte en artikkel der de jødiske jødene får skylden for alt det gale som har skjedd i Hebron den siste uken. Det er ikke første gang VG har trykket en slik artikkel, og det er antagelig ikke siste gang heller.

Faksimile fra DagenMagazinet

Det er mer urovekkende at Dagen-Magazinet, en kristen avis som angivelig støtter Israel, velger å publisere en artikkel som er full av løgn og fanteri.

En kort gjennomgang av artikkelen viser at Dagen blant annet har publisert følgende løgner:

«Rundt 100 israelske bosettere har okkupert et hus i sentrum av Hebron…»

Jaså, så Dagen mener at når en jøde kjøper et hus og lar noen familier få flytte inn i huset så er det en okkupasjon? Hvorfor bruker Dagen et slikt språk mot jødiske jøder? Er de for jødiske for Dagen? Sannheten er selvfølgelig at jøder har like stor rett til å kjøpe et hus som alle andre folkegrupper, og det å kalle det for en «okkupasjon» er meget usmakelig.

«Israelsk høyesterett har slÃ¥tt fast at okkupasjonen er ulovlig…»

En ny løgn. Israels høyesterett har slått fast at eiertvisten skal løses i en israelsk domstol. Det er en grusom løgn å påstå at høyesterett har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

«og beordret bosetterne til å forlate bygningen innen 16. november.»

Enda en løgn. Høyesterett sa at det israelske forsvaret kan, hvis de ønsker, kaste ut innbyggerne i huset inntil eiertvisten er avgjort i en lavere domstol.

«Bosetterne har fått forsterkninger fra høyreorienterte nasjonalister og har de siste dagene angrepet palestinere og israelske soldater i Hebron.»

Under opptøyene den siste uken har det haglet med beskyldninger fra begge kanter om hvem som startet opptøyene og hvem som har skylden for de forskjellige trefningene. Palestinerne har beskyldt jødene for å ha startet kampene, og jødene har beskyldt palestinerne for å ha angrepet dem. Hvorfor velger Dagen å stole fullt og blindt på palestinernes versjon av historien? Hvorfor publiserer de palestinernes versjon uten å la jødenes versjon få komme fram? Dette viser at Dagen er klart partisk i den palestinsk-jødiske tvisten i Hebron og Judea.

«Er talsmann for det israelske forsvaret bekrefter at området nå er avstengt og sier at israelere nå nektes adgang til de palestinske byen.»

Jaså, en by der jødene har bodd i 3300 år er altså en «palestinsk by»? Det var interessant.

Det finnes flere andre setninger, uttalelser og et spesielt ordbruk i denne artikkelen som gir en indikasjon på at Dagen er partisk i striden, men jeg tror at de eksemplene jeg allerede har nevnt, burde være nok for denne gang.

Men det spørsmålet som jeg sitter igjen med, er om Dagen ville ha gjort det samme hvis tvisten hadde handlet om en jøde som bor i New York og lever som en amerikaner. Kanskje problemet er at disse jødene bor i det jødiske hjemlandet og lever som jøder? Amerikanske jøder har vi ingen problemer med, men jødiske jøder, ja det er en helt annen historie.