Palestinske kristne blir forfulgt

De kristne i Judea, Samaria og på Gazastripen blir forfulgt av forskjellige islamske organisasjoner som har fått innpass i de palestinsk-styrte områdene etter at Oslo-prosessen begynte.

Betlehem, der det nå kun bor 20 prosent kristne

På Gazastripen bor det mellom 2000 og 300 kristne arabere, og de har historisk sett forsøkt å holde en lav politisk profil. Men da den israelske regjeringen kastet ut alle jødiske innbyggere og trakk de militære styrkene sine ut fra Gazastripen for tre år siden, fikk den palestinske terrororganisasjonen Hamas større innpass.

Siden Hamas tok over makten i et kupp i juli 2007, har islamistiske organisasjoner begynt å vende seg mot kristne institusjoner og personer på Gazastripen. Frykt, fysiske angrep og faren for å bli kidnappet er nå en del av dagliglivet for de kristne på Gazastripen, skriver Jerusalem Post.

Det palestinske bibelselskapets bokhandel ble sprengt i et bombeangrep i april i fjor, og butikkens eier, Rami Khader Ayyad, ble kidnappet og drept. De palestinske terroristene har også plassert bomber i flere kristne skoler. En av de islamske terrorgruppene har uttalt at det kristne nærværet på Gazastripen bør bli utslettet siden de kristne påvirker innbyggerne på Gazastripen med vestlige og anti-islamske tanker.

I Judea og Samaria, der det bor mange flere kristne og der Fatah sitter ved makten, er situasjonen noe bedre for de kristne, men også her har situasjonen forverret seg kraftig etter at Oslo-prosessen begynte for 15 år siden. Personer som jobber for de palestinske offisielle sikkerhetsstyrkene eller som tilhører mektige muslimske klaner har utviklet flere metoder til hvordan de kan tilrane seg kristne familiers eiendommer. Noen ganger benytter de seg av falske dokumenter, og andre ganger blir eiendommene okkupert av husokkupanter.

Et resultat av dette er de kristne i Betlehem lever i frykt, og mange av dem flykter fra byen. I 1990, da Israel fortsatt hadde kontroll over byen, var 60 prosent av befolkningen kristne. Men i 2008, under terrororganisasjonen Fatahs styre, har antallet sunket til 20 prosent.

På tross av alle disse angrepene på kristne, sender Norge og andre kristne nasjoner fortsatt penger til de palestinske selvstyremyndighetene. Den norske regjeringen støtter til og med planer på å gi de palestinske terrororganisasjonene enda mer politisk makt enn det de har i dag.