Obamas løgner i Kairo

I USAs president Barack Obamas tale i Kairo for to uker siden ble muslimene servert løgn etter løgn om Israel og den arabisk-israelske konflikten.

President Barack Obama
President Barack Obama

For to uker siden var USAs president, Barack Hussein Obama, på besøk i Egypt der han holdt en tale som senere er blitt både berømt og beryktet, alt ettersom hvem du spør.

I talen siterte Obama et vers fra Koranen, der det angivelig skal stå: «Vær bevisst på Allah og tal alltid sannheten.» Presidenten slo også fast at det var nettopp dette som han ville forsøke å gjøre i talen sin. Han snakket også om at amerikanere og muslimer må kjempe mot stereotypiske og feilaktige oppfatninger om hverandre. Allikevel var Obamas tale full av løgner og stereotypiske oppfatninger om Israel og den arabisk-israelske konflikten. Her er noen eksempler på usannheter som Obama presenterte:

«På den andre siden er det også utfornektelig at det palestinske folket – muslimer og kristne – har lidd i sin jakt på et hjemland.»

Dette er helt galt. Araberne i Palestina har lidd fordi de, og araberstatene rundt omkring, har forsøkt å forhindre opprettelsen og eksistensen av en jødisk stat. De palestinske araberne kunne hatt et eget hjemland i 1947 hvis de ville. Det var ikke ett eneste land i hele verden som var motstandere av at araberne kunne få en egen stat i Palestina i 1947 og 1948. Araberne led fordi de gikk til krig for å forhindre opprettelsen av en jødisk stat.

«I flere tiår har det vært et dødpunkt: to folk med legitime lengsler, hver av dem med en smertefull historie som gjør et kompromiss unnvikende.»

Det å sammenligne jødisk historie med palestinaarabernes historie, det å sammenligne den jødiske lengselen etter et hjemland med den palestinaarabiske lengselen etter et hjemland, det å sammenligne jødisk lidelse med palestinaarabisk lidelse, er nesten kriminelt. Jødene har en historie der det kan påvises at de har hatt en forkjærlighet for dette landet i 4000 år, men den arabiske lengselen etter et hjemland i Palestina ikke går mer enn cirka 90 år tilbake i tiden. Jødene er blitt forfulgt over hele verden, og seks millioner av dem ble gasset ihjel i leire som ble opprettet med det ene formål å utrydde jøder. De lidelsene som palestinerne har opplevd, kan ikke sammenlignes med dette.

«Det er lett å peke finger – for palestinerne å peke på den fortrengningen som var et resultat av Israels grunnleggelse…»

Enda en løgn. Her er det tydelig at Obama har kjøpt den arabiske løgnen om «Nakba», katastrofen. «Opprettelsen av Staten Israel var en katastrofe for oss, for det var på grunn av den staten at vi ble kastet ut fra hjemmene våre.» Sannheten er derimot at den fremste årsaken til palestinernes lidelse var at de ikke godtok Generalforsamlingens resolusjon 181.

«Den eneste løsningen er at begge siders lengsel kan fylles ved to stater, der både israelere og palestinere lever i fred og sikkerhet.»

Her slår papegøyen Obama til. Obama repeterer det som mange andre røster har sagt før ham, uten en tanke på om de røstene hadde rett eller feil. I løpet av de siste 90 årene kan jeg nevne en rekke eksempler på politikere og grupperinger som har forsøkt å løse problemet med en to-stats løsning: Churchill i 1922, Peel i 1937, FN i 1947, den israelske regjeringen på slutten av 1960-tallet og Ehud Barak og Bill Clinton i 2000. Men hver eneste gang slo planene feil, og hver eneste gang var det krig og terrorisme som ble resultatet av forsøket på å opprette to stater for to folk. På en måte kan jeg forstå og tilgi Churchill fordi han gjorde denne tabben for 87 år siden, men når Obama i dag hevder at dette er «den eneste løsningen», viser det at han er usedvanlig fantasiløs og holder seg til en gammel løgn som er blitt påvist å slå feil gang på gang.

«USA aksepterer ikke legitimiteten i pågående israelske bosettinger. Denne byggingen strider mot tidligere avtaler og undergraver forsøkene på å skape fred. Det er på tide å sette en stopper for disse bosettingene.»

Løgn og løgn: Den første løgnen er at de israelske bosettingene strider mot avtaler. Israel har ikke undertegnet en eneste avtale om at de skal sette en stopper for eller rive bosettinger. Tvert imot. I Oslo-avtalene aksepterte palestinerne de israelske bosettingene som eksisterte på midten av 1990-tallet og satte ingen betingelser om at Israel skulle slutte å bygge bosettinger. Løgn nummer to er at bosettingene undergraver forsøkene på å skape fred. Mellom 1949 og 1967 eksisterte det ingen bosettinger, men allikevel var det krig. Og da Israel jevnet alle bosettinger på Gazastripen med jorda, ble terrorkrigen trappet opp i den delen av landet.

Obama hevdet dessuten at det finnes sju millioner muslimer i Amerika i dag. Ingen vet med sikkerhet nøyaktig hvor mange muslimer det bor i USA, siden myndighetene aldri registrerer hvilken religion innbyggerne har. Men til og med muslimenes talsmenn i USA, som gjerne vil utøve innflytelse ved å blåse opp antallet muslimer i landet, hevder at det bare finnes rundt regnet seks millioner muslimer der. Uavhengige forskere derimot tror at det finnes mellom to og tre millioner muslimer.

Obama hevder at han vil skape fred mellom israelere og arabere, men dessverre er det mer sannsynlig at resultatet blir det motsatte: Obama kommer til å skape krig og forverre fiendskapet mellom de to gruppene.

Mange av de løgnene som Obama presenterte i talen sin, er løgner som den arabiske befolkningen blir servert daglig og som regjeringer og terrorgrupper bruker for å egge palestinerne til krig og terror mot jødene. Når Obama så står fram med de samme løgnene i en tale til araberne, blir effekten mye kraftigere.