Norskfinansiert gruppe kjemper mot Israel

En palestinsk ideell organisasjon, som blant annet er finansiert av norske skattebetalere og kristne hjelpeorganisasjoner, fører kampen mot Israel i kanadiske domstoler.

Al Haqs logo
Al Haqs logo

Den radikale palestinske organisasjonen Al Haq har gått til en domstol i Quebec i Canada for å kriminalisere israelsk selvforsvar og kreve at domstolen erklærer en grense mellom Israel og den palestinske enheten.

Al Haq er en ikke-statlig organisasjon med koblinger til radikale terrorister. Organisasjonens generaldirektør, Shawan Jabarin, har fått avslag på søknader om utreisetillatelse fra Jordan da han skal være en av de øverste aktivistene for terrororganisasjonen PFLP.

Al Haqs praksis strider mot den politiske linjen som var grunnlaget for den fredsprosessen mellom Israel og palestinerne som begynte i 1993. Israel og palestinerne ble den gangen enige om å løse alle problemer seg imellom ved fredelige forhandlinger.

Al Haq er blant annet finansiert av Norge, Sverige, Danmark, Christian Aid, Diakonia og Ford Foundation. Dette betyr altså at norske skattebetaleres penger blant annet går til å undergrave fredsprosessen.

NGO Monitor sin direktør, professor Gerald Steinberg, sier: «Disse rettssakene er et stort hinder for freden, siden israelerne ser at palestinernes mål om demonisering ikke har forandret seg på over 60 år. De europeiske regjeringene som finansierer Al Haq og andre organisasjoner som utkjemper denne krigen, bærer ansvaret for å ha utdypet spenningen i regionen.»