Vil USA sette opp prisen på fred?

En amerikansk kongressrepresentant antyder at USA vil sette opp prisen på fred, og at USA ikke setter pris på de offerne som de presser Israel til å gjøre.

Robert Wexler
Kongressrepresentant Robert Wexler

Den amerikanske kongressrepresentanten Robert Wexler antydet i et intervju med avisen Jerusalem Post at den amerikanske regjeringen i framtiden kan sette mye tøffere krav til Israel enn de har gjort så langt.

«En anmodning om en suspendering eller stopp i bosettingsaktivitetene som USA og Israel kan bli enige om de neste ukene, er en liten, liten gest og avbetaling når man ser på det som potensielt er på den andre siden av ligningen,» sa Wexler. Den israelske avisen kaller Wexler for «en nær politisk alliert av USAs president Barack Obama og en trofast israelvenn».

Dr. Aaron Lerner fra IMRA skrev i en kommentar at Wexlers ordvalg tyder på at «ikke engang våre venner i Amerika vil sette pris på offeret». «Hvis kongressrepresentant Robert Wexler betrakter en stopp i bosettingene som en «liten, liten gest og avbetaling», da må vi takke kongressrepresentant Wexler for advarselen,» skrev dr. Lerner.

USAs president Barack Obama har satt forholdet til Israel på hodet de siste måedene. Den nye amerikanske presidenten har valgt å bryte løfter som den forrige presidenten, George Bush, ga til Israel for fem år siden. Den gangen fikk statsminister Ariel Sharon et brev fra Bush der den amerikanske presidenten anerkjente blokker av israelske bosettinger.

Samtidig har Obama sagt at Israel må sette en stopper for all byggeaktivitet i de israelske byene og landsbyene i Judea og Samaria for å få fart på fredsprosessen. I en tale i Kairo i begynnelsen av juni hevdet Obama at byggingen av bosettinger strider mot avtaler som Israel har undertegnet, selv om Israel aldri har undertegnet noen avtale om å sette en stopper for bosettingene.