Saudi Arabia vil tillate israelsk angrep på Iran

Regjeringen i Saudi Arabia vil ikke forsøke å hindre Israel fra å gå til angrep på Irans atomvåpenprogram.

Et israelsk F15
Et israelsk jagerfly av typen F15 Eagle

Saudi Arabia vil ikke forsøke å sette en stopper for eller skyte ned israelske fly som er på vei for å angripe kjernefysiske installasjoner i Iran.

Sjefen for den israelske eksterne etterretningstjenesten Mossad, Meir Dagan, har ifølge Sunday Times holdt hemmelige samtaler med representanter for den saudiske regjeringen der de har forklart at de ikke vil forsøke å hindre Israel fra å angripe iranske kjernefysiske installasjoner.

«Saudierne har stilltiende gått med på at det israelske flyvåpenet kan fly gjennom deres luftrom på et oppdrag som angivelig skal være i både Israels og Saudi Arabias interesser,» sa en diplomatisk kilde. Saudi Arabia er en av USAs nærmeste allierte i Midtøsten, og det er dermed fare for at nettopp Saudi Arabia er et av de landene som Iran kan komme til å angripe hvis de får utviklet atomvåpen. Mange av de søkkrike araberstatene i Persiagulfen er også bekymret for hva det iranske atomprogrammet kan bety for deres framtid.

Dersom Israel skal gå til angrep på Iran, vil de etter all sannsynlighet bli nødt til å sende de israelske flyene over fiendtlig territorium. En mulighet er å sende de israelske flyene over Saudi Arabia. Da 14 israelske fly gikk til angrep på den irakiske atomreaktoren Osirak i juni 1981, fløy de over saudi arabisk luftrom på vei mot Irak.

Uri Lubrani, en tidligere israelsk ambassadør til Iran, har uttalt at USAs politikk overfor Iran vil føre til en tragedie.

«Jeg er redd for at amerikanerne ikke vet hva de vil gjøre,» sa Lubrani ifølge Israel National News, «men de har ennå ikke innsett at de ikke vet hva de vil gjøre. En tragedie utspiller seg for øynene våre. Tragedien er at den amerikanske regjeringen faktisk til slutt vil komme til konklusjonen at forhandlingene ikke har noen sjanse, men de vil komme til denne konklusjonen ett eller to år for seint, og i mellomtiden tikker den kjernefysiske klokken.»