USA: For sent å stanse Iran

USAs regjering begynner å innse at det er for seint å sette en stopper for Irans atomvåpenprogram.

Robert Gates
USAs forsvarsminister Robert Gates

Det virker nå som om USAs regjering begynner å innse at de ikke kan fornekte at hensikten med Irans kjernefysiske program er å produsere atomvåpen, og de innser også at det er for seint å sette en stopper for det iranske atomvåpenprogrammet.

Både utenriksminister Hillary Clinton og forsvarsminister Robert Gates fortalte CNN sist søndag at det iranske kjernefysiske anlegget i Qom er ulovlig og gir inntrykk av at Iran forsøker å skjule kjernefysiske våpen.

«Hvis de ville ha det på grunn av fredelige kjernefysiske formål, er det ingen grunn til å legge det så dypt under bakken, ingen grunn til å være så villende om det, bevare det som en hemmelighet i en så lang tid,» sa Gates i et intervju.

«Det ville ha blitt avdekket hvis det hadde vært for fredelige formål,» sa Clinton.

Israel har advart mot Irans atomvåpenprogram i flere år.

Samtidig innrømmet Gates også at det er for seint å stoppe programmet med militær makt. «Sannheten er at det ikke finnes noen militær løsning som utretter mer enn å kjøpe tid,» hevdet Gates. «Anslagene er mellom ett og tre år eller så,» tilføyde han.

Den iranske opposisjonen forsøkte å komme til makten i Iran for i juni i år, men Irans president Mahmoud Ahmadinejad beholdt makten på grunn av det som mange tror var valgfusk. Dersom opposisjonen hadde vunnet valget, kunne dagens situasjon ha vært en helt annen. Under valget og urolighetene etter valget hørte man lite kritikk fra de amerikanske myndighetene. USAs president Barack Obama var mer opptatt av å forsøke å sette en stopper for at Israel bygger boliger for jøder i Jerusalem, Judea og Samaria.

Både Gates og Clinton snakket om å utvide den økonomiske boikotten av Iran, men sannheten er at verden ville ha opplevd en internasjonal energikrise hvis man virkelig hadde boikottet Iran. Årsaken er at Iran er verdens fjerde største oljeeksporterende land med cirka 2,5 millioner fat per dag.