Er fredsprosessen over?

Fredsprosessen mellom Israel og palestinerne har aldri gått på skinner, men nå er situasjonen verre enn noensinne. Er fredsprosessen over?


Rabin, Clinton og Arafat utenfor Det hvite hus

I løpet av de siste årene har fredsprosessen mellom Israel og palestinerne fått seg den ene knekken etter den andre, og nå er det grunn til å spørre seg om hele fredsprosessen kanskje er over.

Fredsprosessen har riktignok vært i utforbakke helt siden Israels statsminister Yitzhak Rabin og Fatahs leder Yasser Arafat undertegnet Prinsipperklæringen på plenen utenfor Det hvite hus for 16 år siden, men de siste årene, og spesielt de siste månedene, har fredsprosessen gått mot sin undergang.

På grunn av den terrorismen som palestinerne utøvde mot Israel de første årene i det nye milleniet, valgte den israelske regjeringen for fire år siden å kaste alle jødiske familier ut fra hjemmene sine på Gazastripen og i fire landsbyer i Samaria. I disse områdene har det bodd jøder i over 3000 år, men den israelske regjeringen kastet ut opptil 10 000 sivile for å gi freden en sjanse.

Isteden ble Israel møtt av raketter og mer terror enn noensinne, noe som førte til at de fleste israelere begynte å innse at tilbaketrekningen fra Gazastripen var et stort feiltrinn.

Allikevel mente noen israelere at folket fortsatt burde være rede til å ta en risiko for fredens skyld, men denne gruppen blir mindre og mindre for hver dag som går.

I løpet av de siste månedene er det spesielt to ting som har satt en støkk i israelerne.

For det første var det den nye amerikanske presidenten, Barack Obamas, holdning til fredsprosessen. I flere måneder har Obama forsøkt å presse Israel til å slutte å bygge boliger i Jerusalem, Judea og Samaria som en forutsetning for å få igang fredsforhandlingene med palestinerne. Israel har aldri, i noen avtaler, forpliktet seg til å sette en stopper for slik boligbygging, og når den amerikanske presidenten plutselig opphøyer dette temaet til en forutsetning for å i det hele tatt føre fredsforhandlinger, er det et signal til Israel om at de ikke kan stole på Obama og USA.

For det andre er det hvordan verden har reagert på Israels kamp mot terroristene i Hamas. Norge, FNs menneskerettighetsråd og Goldstone-kommisjonen har gjort en formiddabel jobb for å ødelegge israelernes tillit til fredsprosessen på dette området. Israelerne kan nå se klart og tydelig at hvis de tar en risiko for fredens skyld, vil israelerne bli nødt til å betale den hele og fulle prisen dersom fredsprosessen slår feil.

Alt dette, og mye mer, er en indikasjon på at fredsprosessen kanskje ikke eksisterer mer. Bortsett fra i fantasien til en del vestlige journalister og politikere. De er jo rede til å tro på nesten hva som helst.