Europas fall

Europa og europeere har dominert verdens politikk, økonomi og militære de siste 2400 årene.

Alt begynte med Aleksander den store i det greske riket. Siden den gangen har makten ligget hos romerne, den katolske kirken, Spania, England, Frankrike, Russland, Tyskland og andre europeiske enheter. De siste 100 årene har den mektigste nasjonen i verden vært et land som ble opprettet av europeiske migranter i Nord-Amerika, under navnet USA.

Siden jeg selv er europeer, må jeg si at jeg er veldig lei meg for å se at disse europeiske makthaverne ofte har vært ekstremt antisemittiske. Den grusomme sannheten er den at de landene som har kalt seg selv for «kristne», har historisk vært mye mer antisemittiske enn noen afrikanske eller asiatiske krefter, selv om disse andre kontinentene ikke har hatt tilgang på Bibelen.

Jeg tror personlig at Gud fører sak mot Europa og europeerne på grunn av vår endeløse antisemittisme og at regnskapens time meget snart vil være over oss. De omveltningene som har funnet sted i Europa og Nord-Amerika – som historisk er et kontinent styrt av europeere – er bare et forspill for de problemer som ligger foran oss.

Da Moses kom framfor Farao, som var den mektigste og mest antisemittiske politiske lederen på sin tid, var han først bare en budbærer med Guds ord til Farao. Senere viste Moses Farao et mirakel, noe som var et tegn på at Moses faktisk var sendt av den allmektige Gud.

Men Farao forherdet sitt hjerte, så Gud begynte å slippe landeplagene løs over Egypt. Hver landeplage var verre enn den forrige, og til slutt, da til og med Faraos egen sønn var død, var den egyptiske kongen tvunget til å adlyde Gud og la hans folk gå.

Åpenbaringsboka har mye til felles med Andre Mosebok. I Åpenbaringen kan vi se at Gud ønsker å se at mennesker omvender seg fra sine synder. Men når folk forherder sine hjerter og nekter å omvende seg, vil det slutte med at hele verden sørger over den endelige dommen fra Gud.

For meg virker det som om Gud, som er en barmhjertig Gud, først gir oss advarsler før dommen kommer. Hensikten med advarslene er å vekke oss og ryste oss slik at vi vil bøye oss for Guds vilje før det er for seint. Men hvis vi forkaster alle advarsler fra Gud, vil det slutte med at vi pådrar oss Guds vrede.

Må Guds nåde være med oss og gjøre oss i stand til å omvende oss fra alle synder som prøver å fange oss de kommende dagene, ukene, månedene og årene.