Hva handler sjemittaen om?

I løpet av den siste tiden har mange snakket og skrevet om sjemitta-året, og jeg har et inntrykk av at mange kristne er forvirret angående hva sjemitta-året handler om. Så i denne artikkelen skal jeg forsøke å forklare sammenhengen.

Den jødiske nyttårsfeiringa kalles for «rosj hasjana», som bokstavelig talt betyr «årets hode». Rosj hasjana finner som regel sted en gang i september på den gregorianske kalenderen. På den jødiske kalenderen var rosj hasjana den dagen som det første mennesket, Adam, ble skapt, så rosj hasjana er dermed hele verdens «fødselsdag».

Vi er akkurat nå i år 5775 siden Adam ble skapt. Det neste rosj hasjana vil finne sted ved solnedgang på søndag kveld den 13. september 2015, og deretter vil vi være i år 5776 siden Adam.

Da jødene bosatte seg i Israels land, begynte de å telle sykluser på sju år fordi Gud hadde befalt jødene at Israels land skulle ligge brakt hvert sjuende år. Da skulle de ikke pløye, så eller beskjære trærne (se 3. Mosebok 25,3-6). På grunn av dette er sjemittaen også blitt kalt for sabbatsåret, fordi det er ett av sju år da landet skal få hvile fra landbruk.

På grunnlag av den syklusen kan vi se at 5761, 5768 og 5775 var sabbatsår.

Bibelen forteller oss at Gud skapte himmelen og jorda, og hele verden tilhører ham. Men han valgte å gi ett spesielt landområde til jødene, og det er dette landet som kalles for «Det hellige land» eller Israel. Men da Gud ga jødene landet, ga han dem også noen regler som de var nødt til å følge, og en av de reglene var loven om sabbatsåret. Og det var nettopp fordi jødene brøt det budet 70 ganger på rad, som Gud dømte jødene til det babylonske fangenskapet i 70 år. Dermed kan vi si at det budskapet som sabbatsåret bringer oss, er: «Du må ikke klundre med Israels land!»

I våre tider virker det som om en lignende type dom som kom over Israel, også er blitt utmålt over en annen nasjon, nemlig USA. Mellom 1994 og 2001 hadde vi en sju års syklus der Bill Clinton var president i USA, og Clinton var opptatt med å dele Israels land i biter som kunne leveres på sølvfat til erketerroristen Yasser Arafat, en mann som har masse jødisk blod på hendene. Den sju års syklusen var over ved solnedgang den 17. september 2001. Ved et merkelig sammentreff var det den samme dagen som børsen i New York åpnet etter terrorangrepene den 11. september, og den dagen falt markedet med 7,1 prosent, noe som var det største tapet i børsens historie for en enkelt dag.

Under neste sju års syklus forsøkte president George Bush å opprette en palestinsk stat via Veikartet til fred. Dette var et stort skritt mot å akseptere de palestinske terrororganisasjonenes legitimitet og deres forsøk på å opprette en terrorbase som de kunne bruke til angrep mot jøder. Den syklusen var over den 29. september 2008. Ved et merkelig sammentreff var det den første dagen noensinne som bjella på børsen i New York ikke ville ringe, og Dow-indeksen falt med 774 poeng eller 6,98 prosent, som var det største fallet i poeng i historien.

Nå er det viktig å stille seg selv spørsmålet om disse to hendelsene faktisk bare var tilfeldige sammentreff. Var det bare et sammentreff at det på disse to dagene, på nøyaktig samme dag som den sju år lange sjemitta-syklusen var over, når Gud skulle utmåle straff for å ha misbrukt Israels land, at børsen kollapset og falt med sju prosent på begge disse dagene?

Nå er vi i slutten av enda en syklus. I løpet av denne syklusen har president Barack Obama gått mye lengre enn noen av forgjengerne ved å presse Israel til å godta palestinernes krav bare for å få drive forhandlinger med dem. Hvis Obama hadde lykkes med sin plan, kunne palestinerne hatt en palestinsk stat og fortsatt hatt en «rett» til å fortsette med kampen og terroren for å kaste jødene ut fra hele landet. Ved solnedgang på den 13. september kommer vi til slutten av denne syklusen. Hvis den dagen vil føre til at det enda en gang skjer et «tilfeldig sammentreff» med en dom over USA og/eller Europa, på grunn av deres antisemittisme og deres forsøk på å blidgjøre terrorister som forsøker å drepe jøder, vil vi vite helt sikkert at Herrens dag er nær.

La oss alle omvende oss, for himmelriket er kommet nær!