California tørker ut

Etter å ha advart Israel om at de ikke skulle begå seksuelle synder, sa Gud:

«Gjør dere ikke urene med noe slikt! For de folkeslagene som jeg vil drive ut for dere, har gjort seg urene med alt dette. Landet er blitt urent. Jeg straffet det for synden så landet spydde ut dem som bodde der.» (3 Mos 18,24-25)

Gud advarte jødene om at landet ville spy ut innbyggerne som gjorde seg selv urene med den typen umoral som han tidligere hadde advart mot.

Profeten Jeremia advarte også om at landet ville tørke ut på grunn av ekteskapsbrudd: «For landet er fullt av horkarler; for forbannelsens skyld visner landet, for dens skyld er ørkenens beitemarker avsvidd.» (Jer 23,10 1930-overs.)

California, der Hollywood ligger, har fremmet seksuell umoral på en måte som kanskje ingen andre plasser på jorda har. Dessuten har San Francisco vært en pioner i kampen for homoseksuelles rettigheter, og byen begynte faktisk å utstede vielsesattester for homoseksuelle par da det fortsatt var forbudt både i staten og føderalt.

Da er det kanskje ikke så rart at California har vært rammet av en alvorlig tørke de siste tre årene («visner landet»). I morgen våknet jeg dessuten til at NRK rapporterte at det er erklært unntakstilstand i California fordi det raser massive branner i det uttørkede landskapet, og at tusenvis av mennesker flykter fra hjemmene sine («landet spydde ut dem som bodde der»).

I dag er det rosj hasjana, og ifølge jødiske tradisjoner er de neste 10 dagene – inntil jom kippur – viktige dager når vi må omvende oss fra vår synd, siden Gud skal skrive opp alle mennesker i Livets bok eller Dødens bok for det kommende året.

La oss alle omvende oss, for himmelriket er kommet nær!