Blodmåner – er dette endetiden?

Mange kristne snakker om blodmånene i dag, og dermed vil jeg stille spørsmål ved om disse blodmånene faktisk er et tegn fra Gud om at vi er i endens tid?

La oss først ta en titt på alle fakta:

I Joels bok finnes det en profeti der det står:

«Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røyksøyler. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.» (Joel 3,3-4)

1. Vi er for øyeblikket i slutten av en tetrad, som er en periode med fire blodmåner på rad (en blodmåne er en total måneformørkelse, når månen ser ut som rødt blod). Det som er det spesielle med denne tetraden, er at alle fire blodmåner faller på de jødiske helligdagene ved påske og løvhyttefesten. Dette skjer veldig sjelden. Faktum er at det bare har skjedd åtte ganger de siste 2000 årene.

2. Daniels bok forteller oss at Gud arbeider med «årsuker», der ei «uke» består av sju år, og det siste året er et sabbatsår eller sjemitta. Denne tetraden vi er i nå, kommer i overgangen mellom to uker. Det er bare en av 14 «jødiske helligdags-tetrader» som gjør det. Jeg har ikke regnet på nøyaktige tall, men dette kan godt bety at dette er første tetrad siden Adams tid som en «jødisk helligdags-tetrad» bringer bud om ei ny uke. I «verste fall» har det bare skjedd en eller to ganger siden Adams tid.

3. Joel snakker også om at sola skal bli mørk. Det skjer under en solformørkelse. For et halvt år siden hadde vi en meget uvanlig solformørkelse som fant sted den første dagen i den første jødiske måneden, den 1. nissan, som også var vårjevndøgn. Dessuten var denne solformørkelsen synlig på Nordpolen. Såvidt jeg har forstått, går det flere titusen år mellom hver gang vi får en total solformørkelse på Nordpolen på 1. nissan/vårjevndøgn.

4. Den siste blodmånen i tetraden er en «super-blodmåne». Dette betyr at formørkelsen skjer når månen er i perigeum, så formørkelsen varer veldig lenge, og den ser veldig stor ut. Dette skjer bare med mellom 40-50 års mellomrom.

5. Hele blodmånen er synlig i hele Israel, og månen går ned cirka 12 minutter etter at den totale formørkelsen er over. Dette er også veldig uvanlig.

Når du tar alle de fem nevnte fakta med i beregningen og regner på det, vil du snart forstå at det astronomiske showet som vi nå er vitne til, kanskje bare skjer med fire milliarder års mellomrom eller noe slikt. Det finnes to konklusjoner som vi kan dra av dette:

a) Dette astronomiske showet er et tegn fra Gud på at Herrens dag står for døren; eller

b) Alt dette er bare en tilfeldighet, noe som betyr at vi må vente fire milliarder år til før Herrens dag kommer.

Men dette er bare en liten del av historien. Samtidig som dette showet finner sted på himmelen, kan vi også bevitne mange andre hendelser som ligner på bibelske profetier:

1. Verdensøkonomien kollapser som aldri før, og Tyskland går foran. Det er stor fare for at flere land og/eller store banker vil gå konkurs de kommende dagene, som f.eks. Deutsche Bank.

2. IMF snakker om å innføre SDR som global valuta.

3. Etter panikken i Hellas da folk tok ut kontanter fra de greske bankene sist vår, går noen regjeringer og lurer på om de skal forby kontanter og isteden bare bruke elektroniske penger. På den måten kan regjeringene påføre befolkningen enhver skatt de vil og når de vil gjøre det for å dekke over sin egen inkompetanse og korrupsjon.

4. Denne helgen vedtar FN en agenda som kan åpne veien for opprettelsen av en verdensregjering med påtvunget sosialisme for hele verden.

5. Paven har fått en stilling som verdens fremste religiøse leder, og han var den som ble utvalgt til å holde en apell for FN før de vedtok agendaen. John Boehner, som var talsmann for Huset i USA, sa opp jobben etter å ha møtt paven, noe som er et tegn på pavens politiske makt.

6. Den kjernefysiske avtalen med Iran, som baner veien for iranske atomvåpen, blir vedtatt. Iran/Persia er en av de partene som vil angripe Israel i Gog-krigen.

7. Russiske militære styrker blir utplassert i Midtøsten, i samarbeid med Syria, Iran og Hezbollah.

8. Kristne blir massakrert i Midtøsten, som Åpenbaringen 12,17 sier.

9. Sikkerhetsrådet i FN vil kanskje tvinge Israel til å godta en palestinsk stat med Jerusalem som hovedstad. Et slikt vedtak vil bety at hele verden juridisk er samlet mot Jerusalem.

10. Den samme dagen som den forrige uka sluttet, var det et stort jordskjelv i Mexico. På den tredje dagen i den nye uka, var det et stort jordskjelv i Chile.

I tillegg til alt dette må vi huske på hva som skjer i Jerusalem og Israel.

1. Hedningenes tidsalder begynte da Salomos tempel ble ødelagt i 587 f.Kr. Siden da har Jerusalem vært tråkket ned av hedningene, som Jesus sa.

2. Jesus profeterte om at det ville komme en dag når hedningenes tidsalder ville være slutt, og Jerusalem ville ikke lenger bli tråkket ned av hedningene.

3. Daniel snakket om ei uke som Gud har reservert for jødene, når det enda en gang skal ofres i Templet.

4. Så snart som den nåværende «årsuka» begynte for 13 dager siden, brøt det ut uroligheter på Tempelplassen i Jerusalem.

5. Det sabbatsåret som nettopp var slutt, var så langt jeg vet den første gangen i historien som en gruppe jødiske bønder i Israel faktisk overholdt budet om ikke å bedrive jordbruk under sabbatsåret. Det kan bety at den uka som begynte for 13 dager siden, kanskje er den første uka noensinne som Gud faktisk vil belønne jødene fordi de adlød dette budet.

Så når alt dette skjer samtidig, vil jeg spørre:

a) Er det virkelig slik at det bare er en tilfeldighet at alt dette skjer samtidig? Eller

b) Kanskje vi nå bevitner at profetier blir oppfylt, at hedningenes tidsalder er forbi og at vi er kommet inn i Daniels 70. uke?

La oss alle omvende oss, for himmelriket er nær!