Russland går inn i Syria – er det bra eller dårlig?

For noen dager siden skrev jeg en artikkel om blodmånene, der jeg spurte om den tetraden vi nylig har vært vitne til, var et tegn på at den sjuårs perioden, eller «årsuka», som begynte om kvelden den 13. september 2015 er Daniels 70. uke.

En begivenhet som jeg nevnte i den artikkelen, er det faktum at russiske militære styrker nå er utplassert i Syria. Dette er faktisk første gang siden 1979 som russiske styrker er i kamp utenfor grensene i den tidligere Sovjetunionen.

Bare noen få dager etter den siste blodmånen i tetraden, har russiske fly begynt å slippe bomber over forskjellige opprørsstyrker i Syria. Forskjellige kilder hevder at de kan ha slått til mot ISIL og/eller mer «moderate» opprørsstyrker som får hjelp av USA.

Uansett hva sannheten er, vil jeg at du skal ta en titt på to bibelske profetier som kanskje er relevante i denne sammenhengen:

På den tid skal det være en ryddet vei fra Egypt til Assyria. Assyrerne skal komme til Egypt, og egypterne til Assyria. Og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne. På den tid skal Israel være den tredje med Egypt og med Assyria, en velsignelse midt på jorden, fordi Herren, hærskarenes Gud, har velsignet det og sagt: Velsignet være mitt folk Egypt og mine henders verk Assyria og min arv Israel!(Jesaja 19,23-24)

Se, jeg er imot deg, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal! Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persia, Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer. Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med deg. (Esekiel 38,3-6)

Den første profetien handler om en fred som Israel en dag vil oppleve sammen med Egypt i sør og Assyria i nord. Assyria var forresten et rike som holdt til i det som i dag er Nord-Irak, der kurderne slåss mot ISIL. Det er interessant å se at Egypt og Israel har veldig bra forbindelser i dag, i lys av det faktum at begge land er truet av islamister og begge er blitt overgitt av USA.

Den andre profetien handler om en koalisjon av land som vil marsjere mot Israel. Blant de gruppene som er nevnt i den profetien, er Persia åpenbart Iran, mens Etiopia og Libya kan være dårlige oversettelser av det hebraiske «Kusj» og «Put». De andre allierte er Gog, Gomer og Togarma, og det er vanskelig å si helt sikkert hvem disse folkene er.

Det er uansett meget interessant å se at vi i dag er vitne til at det dannes en koalisjon i Syria, og Persia er en del av den koalisjonen. Vi vet at Persia har bestemt seg for å tilintetgjøre Israel, og vi vet at Persia vil være innblandet i Gogs angrep på Israel.

Det vi ikke vet, er hvilken rolle Irans allierte vil spille. Iran er alliert med Russland, alawittene og Hezbollah i konflikten i Syria.

Jeg kan se for meg to mulige scenarier: Den første er at Russland vil hjelpe alawittene med å bekjempe ekstremistene i ISIL og de mer «moderate» rebellene som får hjelp av Vesten, og at de dermed vil skape stabilitet i Syria. Russland har også gjort store diplomatiske framskritt i forholdet til Egypt, og Russland kan komme til å spille en rolle i å skape fred i Levanten.

Det andre mulige scenariet – som jeg virkelig ikke håper vil skje – er at den syriske konflikten på en eller annen måte kan renne over grensa til Israel, og dermed blir hele koalisjonen dratt inn i en krig med Israel. Det kan skje på grunn av misforståelser, uten at noen av partene egentlig ønsker det selv. Hele Seksdagerskrigen i 1967 var egentlig et resultat av en lang rekke misforståelser.

Uansett … Jeg tror at det ikke kommer til å drøye så veldig lenge før vi får se hvordan profetier blir fullbyrdet rett for våre øyne.

La oss alle omvende oss, for himmelriket er nær!