Nå skal profetiene oppfylles

Dette er antagelig en av de viktigste artiklene som jeg noensinne har skrevet.

Jeg skriver dette fordi jeg innser at alt skal oppfylles. Vi lever i en tid når alle profetier skal oppfylles rett for våre øyne. Dette er en kort oppsummering av noen av de viktigste profetiene som snart vil bli fullbyrdet:

«Og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket.»
(Åpenbaringen 13,17)

Regjeringene og bankene har skapt et skikkelig økonomisk rot. Dette er spesielt sant i Europa, der et politisk eksperiment førte til at det er blitt dannet en føderasjon av stater med et gigantisk byråkrati i Brussel på toppen.

Nå som økonomien i Europa kollapser, kan vi høre røster som vil fjerne kontanter og holde seg ene og alene til elektroniske penger, akkurat som apostelen Johannes profeterte. EU vil fjerne kontanter fordi det vil gi dem ubegrensede muligheter til å beskatte alle på alle måter de ønsker. Bankene vil fjerne kontantene fordi det vil gi regjeringene en mulighet til å konfiskere penger for å redde bankene fra å gå konkurs, slik som det ble gjort på Kypros i 2013.

EU er på vei mot et system der bankene og de som sitter ved makta, kan ta store risikoer, og de forventer seg at vanlige mennesker skal betale for de feilslåtte eksperimentene ved å bare konfiskere elektroniske penger som finnes på bankkontoene.

De forstår ganske enkelt ikke at ved å legge slike planer, så ødelegger de folks tillit til euroen enda mer, og dermed aksellererer de kollapset for den europeiske valutaen og den urealistiske drømmen om et føderalt Europa.

«Dere vil høre om kriger og rykter om krig.»
(Matteus 24,6)

For 15 år siden, da USA og Russland var venner og Amerika fikk tilgang til russiske militærbaser i kampen med Taliban, var en verdenskrig utenkelig. Men etter sju år med Barack Obama ved makten i Washington, er verden i krig eller på krigens rand på mange plasser.

Nord-Korea rasler med sablene mot Sør-Korea og Japan. Kina har bygd kunstige øyer i Sørkinahavet, der det kan bryte ut en alvorlig konfrontasjon med flere land, inkludert USA. Det pågår en militær konflikt mellom Russland og Ukraina. Iran og Saudi-Arabia er kanskje i begynnelsen av et kappløp for å utvikle atomvåpen. Og militante islamister har utryddet mange minoriteter i flere land i Midtøsten.

Noen av disse konfliktene vil kanskje forbli rykter, mens andre kan utvikle seg til grusomme kriger.

«For folk skal reise seg mot folk.»
(Matteus 24,7)

Midtøsten skjelver på grunn av konflikter mellom sunnimuslimer og shiamuslimer, mellom muslimer og kristne, mellom muslimer og kurdere, mellom muslimer og yazidier, og mellom muslimer og jøder.

Noen av disse konfliktene kan bli importert til Europa sammen med den strømmen av immigranter som kommer til Italia og Hellas. Mange jøder flykter allerede fra Frankrike, og konflikter mellom folk har brutt ut på mange plasser.

Økonomien i Europa vil kollapse, og når det skjer, vil mange europeere legge skylden på immigrantene, og flyktningene vil være like utsatt i Europa som de var i Midtøsten.

«Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre deg ut med hele din hær.»
(Esekiel 38,4)

Den mest skremmende av alle kriger vil kanskje være Gog-krigen. Tyrkias president er en islamist, med nære bånd til terrororganisasjoner som ISIL og Hamas.

Israel, Hellas og Kypros har forstått hvilken fare som lurer, og de har gått sammen i en sterk militær allianse. I tillegg har det ortodokse Hellas nære bånd til det ortodokse Russland.

Det er fullt mulig at vi snart kan bevitne en krig der Tyrkia, Saudi Arabia, ISIL og Hamas kjemper på den ene siden mot Israel, Hellas, Kypros og Russland på den andre siden. Hvis dette skjer, så kan det være Gog-krigen som profeten Esekiel snakket om.

«Og jeg vil åpenbare min storhet og min hellighet og gi meg til kjenne for mange folks øyne, og de skal kjenne at jeg er Herren.»
(Esekiel 38,23)

På samme måten som Gud sendte de ti landeplagene som en dom over Egypts avguder, for å vise jødene og egypterne at han er den eneste Gud, vil de kommende plagene være et bevis for verden om at alle menneskelagde religioner, ideologier og organisasjoner er kraftløse avguder.

Gjennom alle ulykker som vil komme over verden, vil Gud holde sin hånd over Israel. Og så vil verden se at Israels Gud er den eneste sanne Gud.

Ja, det er sant at vi har gått inn i en forferdelig tid av trengsel for hele verden. Vi kan ikke vite det helt sikkert, men det er mulig at den sju års syklusen som begynte i september i fjor, er den siste «uka» som profeten Daniel snakker om.

Men ja, det er også sant at i alle disse trengslene, vil mange mennesker søke desperat etter et svar og den freden som overgår all forstand, som bare Gud kan gi.

Dette er ikke tiden for å gjemme seg i kirkene våre. Dette er en tid da vi som kristne må peke på løsningen. Løsningen er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud; løsningen er den nasjonen som han utvalgte for å gi verden fred; og løsningen er den jødiske Messias, som ble korsfestet, døde og oppstod igjen, og som snart vil vende tilbake til Jerusalem på en hvit hest.

Kom, Herre Jesus!

La oss alle omvende oss, for himmelriket er nær!