Kristen sionisme er bibelsk, del 1

Denne artikkelen er skrevet som et svar på Daniel Forslunds artikkel, Kristen sionism svårförenlig med Bibeln, som ble publisert på det svenske nettstedet Aletheia i forrige uke.

I denne første delen vil jeg gi noen personlige grunner til hvorfor jeg betrakter meg selv som sionist basert på generelle prinsipper som alle mennesker kan akseptere, og i del to forklarer jeg hvorfor jeg med Bibelen i hånd vil kalle meg for kristen sionist.

Jeg tror at det finnes mange grunner til hvorfor et menneske kan og bør støtte sionismens sak. Noen av de grunnene er:

1. Jødenes forhold til landet Israel: Jeg vet ikke om noe annet folk som har et lignende forhold til et land som det jødiske folket har til landet Israel, og da spesielt byen Jerusalem. Jødisk litteratur, musikk og kultur kretser rundt omkring landet på en måte som jeg aldri har sett hos andre nasjoner eller grupper av mennesker. Dette er et forhold som stammer fra Bibelens tid, men sekulære jøder har også dette den dag i dag.

2. Historiens gang: De siste 3000 årene har mange nasjoner, riker og grupper hatt militær kontroll over landet, men jødene er det eneste folket som har etablert en nasjonalstat der. Jødene er dessuten det eneste folket som kan dokumentere 3300 år av kontinuerlig nærvær i landet. Noen steder i landet, som f.eks. Hebron, har det bodd jøder fra Josvas tid til det 20. århundre.

3. Av humanitære årsaker: Jødene er blitt forfulgt og truet med folkemord i mange land rundt omkring i verden. Egyptere, assyrere, babylonere, persere, grekere, romere, snajoler, russere, ukrainere, tyskere, polakker, irakere, yemenitter og syrere er bare noen få av de nasjonene som har behandlet jødene veldig dårlig gjennom historien. Det finnes ingen annen gruppe mennesker som har opplevd lignende forfølgelse gjennom historien som jødene. Det er bare rett og rimelig at jødene får ha et land der de kan forsvare seg selv slik at de ikke trenger å være avhengige av andre lands velvilje.

4. Internasjonal lov: Fra Balfourdeklarasjonen til Israels medlemskap i Forente Nasjoner finnes det en rekke dokumenter som anerkjenner jødenes rett til en nasjonalstat i Levanten. Hvis man ikke støtter Israels rett til å eksistere som stat, så er man i direkte konflikt med artikkel 1 og 2 i FNs charter.

5. Demokrati og menneskerettigheter: I en region som er kjemisk fri fra demokrati og der menneskerettighetene blir brutt hver dag, har jødene klart å opprette en demokratisk stat der til og med potensielt fiendtlige minoriteter får del av menneskerettigheter. USA, Norge, Sverige og andre nasjoner har prøvd å styrte diktatorer for å skape demokrati i land som Irak, Syria og Libya, men resultatet er isteden blitt politisk kaos og en såkalt «islamsk stat» med terror og folkemord. Samtidig har jødene klart å gi en og en halv millioner muslimer demokrati og menneskerettigheter i Israels land. Sionismen er den eneste ideologien som har klart å gi arabere demokrati og menneskerettigheter i Midtøsten.

Etter min mening bør alle kristne — og egentlig alle som støtter menneskerettigheter — støtte sionismen på grunn av disse fem punktene.

Fortsettelse følger …