Hva skal en kristen stemme?

Nå er tiden atter en gang kommet til å stemme på et av de partiene som konkurrerer om de 169 plassene som er tilgjengelige på Løvebakken i Oslo. Da er det naturlig nok å spørre seg selv: Hva skal man som kristen stemme på i dette valget?

Det er et vanskelig valg å ta, ettersom ingen partier er perfekte. Jeg tror faktisk at jeg aldri har vært enig i mer enn ca 60% av alle saker i de partitestene som jeg har tatt på nettet. Allikevel er det klart og tydelig at noen partier er verre enn andre. Jeg personlig finner det f.eks. helt utenkelig å stemme på et parti som Rødt, Sosialistisk Venstreparti eller Miljøpartiet De Grønne, for hos alle disse partiene finner jeg veldig mange saker der jeg er uenig med partiets plattform og politikk.

Jeg ser også store problemer hos Arbeiderpartiet, så de er også ute av bildet. Senterpartiet har flere saker som jeg kan være enig i, og faktisk er det slik at jeg er mer enig med Sp enn Venstre i mange saker. Problemet er at en stemme på Sp betyr i praksis at Ap kan komme til makten, så dermed er det også et uakseptabelt valg. Problemet med V er at jeg har litt for mange saker der jeg er uenig med dem.

Regjeringsspørsmålet

Når jeg har tatt diverse partitester på Internett, er det tre partier som skiller seg ut. Det er Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Jeg skulle gjerne ha sett en norsk flertallsregjering bestående av disse tre partiene. I utgangspunktet er jeg rede til å stemme på et hvilket som helst av disse tre partiene, men samtidig ser jeg også problemer med alle tre.

Høyres store problem er at de er det mest EU-vennlige partiet på Stortinget. Nå som EU holder på å kollapse, tror jeg det er viktig at Norge er ett av de første landene til å gå for en EØS-exit. Slike land som Frankrike og Italia kommer til å trekke EU ned i en dyp økonomisk krise, samtidig som f.eks. Storbritannia kommer til å gjøre det mye bedre utenfor EU. Polen og flere andre østeuropeiske land har også en halv fot utenfor, og det er på tide at Norge forstår at vi må trekke oss ut før EUs korthus kollapser.

Kristelig Folkeparti har mange bra saker, og hvis de hadde vært villige til å gå inn i regjering sammen med H og Frp, tror jeg at de ville ha fått gjennomslag for mange av de bra sakene som de har, slik som KrFs standpunkt angående tvillingaborter. Uheldigvis virker det som om KrF har gjort Frp til sin største fiende på Stortinget, og siden KrF bruker så mye tid og krefter på å krangle med og advare mot Frp, er det isteden en stor fare for at Ap kan komme til makten og få gjennomslag for sin politikk. Hvis KrF hadde vært villig til å gå inn i regjering sammen med H og Frp, så hadde jeg stemt KrF i dette valget, men all kranglingen med Frp gjør at jeg mister lysten til å la min stemme gå den veien.

Fremskrittspartiet har også flere bra saker. De har et mer pro-israelsk standpunkt enn noe annet parti på Stortinget. Det er også det eneste partiet som ikke har latt seg lure av «Keiserens nye science fiction-historie» om den såkalte klimakrisen, som bare har til mål å innføre et sosialistisk system som undergaver verdens økonomi ved å innføre nye «klima-skatter» som korrupte politikere kan nyte godt av. Men jeg har ett stort problem med Frp, og det er at de har programfestet at norske jøder ikke skal få lov til å praktisere omskjæring. Så lenge det punktet står i partiets program, finner jeg det vanskelig å stemme for partiet.

Hva står så igjen? Jeg vurderte seriøst om jeg ikke skulle stemme i det hele tatt, men jeg tok allikevel en beslutning om å legge en stemme i urnene på et parti som jeg aldri før har stemt på: Partiet De Kristne. Jeg gjorde dette vel vitende om at min stemme kanskje kommer til å «bli bortkastet», siden partiet antagelig ikke vil få nok stemmer til å komme inn på tinget, men jeg klarte bare ikke med god samvittighet å stemme på noen av de andre alternativene.

Det viktigste

Det viktigste er imidlertid ikke hvordan man stemmer, men hvordan man ber. La oss alle be til Gud om nåde for oss selv, for våre menigheter og for vårt land. Ingen politiske partier, ingen regjering kan lede Norge på den veien som vi må gå på. Det eneste som kan redde Norge i den turbulente tiden som vi er på vei inn i, er den allmektige Gud. Hans nåde og velsignelser har kommet og vil komme inn i verden gjennom det jødiske folket. La oss holde oss nær til jødene slik at noen av Guds velsignelser til Abrahams etterkommere kanskje vil dryppe over på oss.

PS! Jeg forstår at mange blant min familie, venner og kjente vil stemme annerledes enn meg i dette valget. La oss være enige om at et politisk valg ikke er det viktigste her i livet, slik at vi kan forbli venner på tross av at vi ikke har de samme politiske standpunkter.

Med vennlig hilsen,
Jon Andersen