Selvbestemmelse – hva er det som gjelder for Catalonia?

Denne dagen som jeg skriver dette, forsøker folket i Catalonia å holde valg om selvbestemmelse: Skal de løsrive seg og danne en egen uavhengig stat, eller skal de fortsatt være en del av Spania?

Samtidig forsøker det spanske politiet å stoppe avstemningen ved bruk av makt og vold. I skrivende stund meldes det om at over 400 personer er blitt skadd i sammenstøt med voldelige politistyrker.

Det er da naturlig at det debatteres flittig på Facebook og andre forum både om selvbestemmelse generelt og om Catalonia spesielt. Hva er det egentlig som gjelder? Kan et hvilket som helst folk ha rett til å utrope sin egen stat?

Faktum er det at selvbestemmelse er en av de viktigste prinsippene i internasjonal lov. Ethvert folk på jorda har i utgangspunktet rett til å velge sitt eget parlament og sin egen regjering, og de har rett til å løsrive seg fra en regjering som de mener oppfører seg som tyranner.

Det var slik som den amerikanske drømmen ble skapt. Den ble skapt av europeere som levde under det tyranniet som kongene i England, Frankrike og andre europeiske land utøvde over sine egne folk, og mange drømte om at de skulle etablere en fri stat der alle skulle være like for loven og der staten skulle tjene menneskene, og ikke omvendt. «Alle menn er skapt like, at de er utrustet av sin Skaper med visse ugjenkallelige rettigheter, at blant disse er liv, frihet og jakten på lykke.»

Nå som korrupsjonen brer om seg i EU og mange land rundt omkring i Europa, kan vi se at folket i Catalonia har den samme drømmen: frihet fra korrupte politikere i Madrid.

Men kan alle mulige grupper kreve sin rett til å opprette sin egen stat?

For å kunne opprette en selvstendig stat, er det spesielt tre vilkår som må være oppfylt:

For det første må det finnes noe som forener dette folket og som samtidig skiller dette folket fra andre folk. I de aller fleste tilfeller handler dette om språket. Hvis man har et eget språk, da er det også vanlig at man ønsker å ha sin egen stat.

For det andre må man ha et økonomisk grunnlag, infrastruktur og personale for å kunne drive en stat. Man må ha et parlament, en regjering, domstoler, et militært forsvar, et politivesen, kraftverk, vannverk, et veivesen, ambassader, sykehus og mange andre ting som er nødvendige for å kunne drive en moderne stat. Alt dette koster mye penger, og man trenger mange ansatte. Det betyr at det i praksis er umulig å opprette en stat med mindre enn 100.000 innbyggere, og for å være på den sikre siden bør du antagelig ha godt over en million.

For det tredje må du ha territoriell integritet. Du må ha et geografisk område som er adskilt fra resten av verden, slik at du kan danne og forsvare holdbare grenser mellom den nye staten og de omkringliggende statene. I områder der befolkningen er utspredd som et sjakkbrett, vil det i praksis være umulig å opprette egne stater for alle grupper. Da blir man i praksis tvunget til et kompromiss.

Saken er den at når det gjelder Catalonia, så er alle disse tre vilkårene oppfylt, og dermed finnes det ingen grunn til å nekte katalonerne en egen stat. Det vil si, den eneste grunnen er at politikerne i Madrid ikke lenger får sine skatteinntekter, så det er grunnen til at de pusser politiet på de katalonerne som vil ha frihet. Det er en kamp som Madrid er dømt til å tape. Jo mer makt de benytter seg av i kampen mot katalonerne, jo mer besluttsomme kommer katalonerne til å bli.