Merkelige konklusjoner hos NRK

In en artikkel på NRK i dag argumenterer ph.d. Sondre Lindahl for at volden i Las Vegas er noe som det amerikanske samfunnet aksepterer. «Masseskytingen i Las Vegas var den blodigste i USA i nyere tid, men til tross for et høyt dødstall ser vi ikke noe til reaksjonene som kommer etter terrorangrep. Kan det ha noe med at vi aksepterer visse typer vold, men ikke andre?»

Når jeg leser artikkelen, får jeg flere ganger inntrykk av at Lindahl overhodet ikke forstår hvordan det amerikanske samfunnet fungere, eller at han kanskje ikke har fulgt så nøye med på nyhetene om den grusomme massakren i Las Vegas. Jeg vil her gå gjennom noen av de sakene han skriver om i sin artikkel og møte dem med mine egne kommentarer:

«Til stor fortvilelse hos en del liberale amerikanere, og ikke minst tidligere president Obama, har nye våpenlover blitt hindret av en sterk våpenlobby og konservative krefter. Det kan ligge mange forklaringer til grunn for hvorfor det er slik, men jeg vil påstå at en viktig grunn er at denne typen vold er noe mange amerikanere aksepterer. Våpenrelatert vold ser ut til å være en risiko ved det amerikanske samfunnet som mange er villige til å leve med.»

Her trekker Lindahl ekstreme konklusjoner basert på et veldig tynt grunnlag. For det første virker det som om han ikke har forstått at en av våpenlobbyens fremste argument for å beholde dagens lovgivning, er at det bare er gode mennesker med våpen som kan stoppe onde mennesker med våpen. Sagt på en annen måte: Hvis myndighetene i landet hadde trukket tilbake retten til å bære våpen, hvem ville da faktisk ha gitt fra seg våpnene sine: de lovlydige eller de kriminelle? For mange som tilhører våpenlobbyen er det ganske åpenbart at en mer restriktiv lovgivning ville ha ført til at det bare hadde vært kriminelle som hadde hatt våpen i landet, og dermed ville våpenrelatert vold ha gått opp og ikke ned. For det andre virker det som om han ikke har fått med seg at Obama var den største våpenselgeren i amerikansk historie. Hver gang Obama uttalte seg om våpen og politikk, gikk amerikanere mann av huse for å kjøpe våpen. Obamas politikk førte til at det ble mye mer våpen i USA enn det var før han ble president.

«Det som er merkelig med responsen og dekningen av masseskytingen er fraværet av terrorisme.»

Her er det viktig å merke seg at de fleste amerikanske massemedier sympatiserer med ønsket om å innskrenke retten til å bære våpen. Dette argumentet er dermed opp-ned siden det nettopp er disse massemediene som ofte vil bruke slike tragedier i en politisk kamp for å frata lovlydige borgeres rett til å eie våpen. Faktum er det at ingen i dag vet hvorfor Paddock utførte denne grusomme ugjerningen, og da er det heller ikke korrekt å kalle det for terrorisme. Lindahl burde kanskje ha lest terrorforsker Magnus Ranstorp forklaring i VG i dag om hvorfor det kanskje ikke er korrekt å kalle angrepet i Las Vegas for terrorisme.

«Vold og terrorangrep begått av muslimer har i det siste satt i gang en debatt hvor mange hevder at det er Islam som er det virkelige problemet. Med andre ord, individer blir radikalisert i en voldelig religion, og det religiøse aspektet gjør gjerningsmennene farligere og voldeligere.»

For det første stusser jeg over at Lindahl her skriver «Islam» med stor forbokstav. Det virker som om Lindahl er en av mange norske skribenter som av en eller annen grunn setter islam høyere enn alle andre religioner, siden islam er den eneste religionen som de bruker stor forbokstav til. For det andre er det merkelig at han ikke har lagt merke til alle terrorangrep som er utført i islams navn de siste 20 årene. Hvis det religiøse aspektet ikke betyr noen ting, hvorfor har det da vært så mye terror i islams navn i Europa, Libya, Irak, Israel, Egypt, Syria, Afghanistan, Pakistan, Thailand og andre land? Og hvorfor danset muslimer i gatene da tårnene i New York falt på 9/11?

«Å hindre ekstreme islamister innreise til USA var et viktig argument for president Trumps innreiseforbud, selv om disse angrepene er svært sjeldne i USA i utgangspunktet»

Det er korrekt at disse angrepene er svært sjeldne, men det er ikke fordi det mangler på terrorister som ønsker å gjennomføre slike angrep. Det er heller fordi USA har hatt framgang i arbeidet med å stoppe slike angrep.

«Akkurat nå ser det ut til at amerikanerne kan akseptere flere titalls drepte, selv om det var dypt tragisk, fordi gjerningsmannen var en av «oss». Slik kan den høye andelen av hvite massemordere i USA ignoreres eller avfeies som «ensomme ulver». De er tross alt ikke terrorister.»

Nei, de aksepterer overhodet ikke denne volden. Problemet er bare det at ingen forstår hvorfor det skjedde. Ikke engang hans egen familie og naboer forstår hvordan han kunne gjøre dette. Så selv om alle amerikanere uttrykker avsky for selve handlingen, så er det vanskelig å svare på spørsmålet: Nøyaktig hva er det vi skal være redde for? Er det mennesker som bor på hotell? Er det førtidspensjonister? Er det regnskapsførere? Er det rike mennesker? Er det pokerspillere? Er det folk som liker å fiske? Det er nettopp dette som er problemet med denne episoden, at ingen forstår hvorfor Paddock gjorde det, og derfor er det heller ingen som vet hva man skal være redd for.

(Bilde: Mandala Bay Hotel i Las Vegas. Tatt av Kris1123, Gjengitt under Creative Commons 3.0 lisens.)

Posted Under