Korrupsjonen i EU når nye høyder

I går ble det åpenbart for alle hvor korrupt EU faktisk er.

EU er angivelig bygd på prinsippet om fri konkurranse mellom aktører, og det finnes lover i EU som forbyr anti-konkurrerende virksomheter som å skape karteller og monopoler.

Samtidig mener de korrupte politikerne og byråkratene i EU at nettopp de har rett til å innføre anti-konkurrerende regler om skatter og avgifter, dvs. det som gir politikerne og byråkratene deres lønninger.

I mange medier, f.eks. BBC, sto det i går at EU har beordret Amazon og Apple å betale svimlende skattesummer fordi de har betalt relativt lave skatter i henholdsvis Luxembourg og Irland. Det betyr at EU akseptere ikke at noen land innenfor EU har lavere skatter enn andre land. EU godkjenner ikke at landene innenfor EU kan konkurrere med hverandre om å tiltrekke seg arbeidsplasser ved å ha lave skatter.

Med andre ord: Når det gjelder spørsmålet om skatter og avgifter, det som gir lønn og godterier til korrupte politikere og byråkrater i Brussel, så skal EU ha monopol.

Det er denne korrupsjonen som holder på å ødelegge økonomien i hele EU. Hvilke amerikanske eller kinesiske firmaer vil opprette kontor og skape arbeidsplasser i EU når de ser hvordan EU i ettertid overstyrer skatteavtaler og tvinger firmaer til å betale skyhøye summer i skatter og avgifter? USAs president Donald Trump holder for tiden på med å reformere det amerikanske skattesystemet. Når han er ferdig med den jobben, kommer mange amerikanske firmaer til å hente sitt kapital tilbake fra EU til USA, og da kommer EU til å ha alvorlige problemer.

Det er også denne typen korrupsjon som har betydd arbeidsløshet og fattigdom for mange EU-borgere i Sør-Europa de siste årene. Når økonomien går dårlig burde EU ha spart penger ved å skjære bort mange av de unødvendige byråkratiske stillingene i Brussel. Isteden har de forventet seg at pensjonister og skattebetalere i land som Hellas, Spania, Kypros og Portugal skal ta denne smellen.

Det er på tide at Norge tar avstand fra all slik korrupsjon og kommer seg ut av EØS-avtalen.

(Picture of European Commission by JLogan, used under CC3.0 license.)