Om Sionblogg

Sionblogg er et nettsted der Jon Andersen publiserer sine kommentarer angående Israel, politikk, samfunn og religion.

I en tid da det er politisk ukorrekt å tro at Bibelens ord faktisk er sant og faktisk gjelder i dag, ønsker Sionblogg å oppmuntre kristne til å tro og forstå at Guds ord ikke har mistet sin kraft.

Samtidig forstår vi at historien, de menneskelige rettighetene og sunn fornuft er viktige, og Sionblogg vil også ta hensyn til dette i sin rapportering og kommentarer.

Sionblogg tror at:

Det jødiske folket er og blir Guds utvalgte folk.
Gud vil aldri bryte den pakten som han gjorde med Abraham, jødenes stamfar.
Gud har gitt Landet Israel som en evig eiendel til det jødiske folket.
Gud elsker både jøder, arabere og folk fra alle andre nasjoner.
Guds befaling til Moses var å ta godt vare på de fremmede som bodde i landet.

Om forfatteren

Sionblogg er skrevet av Jon Andersen. Andersen har jobbet med Israel og det jødiske folk siden 1994. Fra 1995 til 2003 var han stasjonert i Russland der han jobbet med å hjelpe jødiske immigranter til Israel. Han har også vært reiseleder for flere turistgrupper som har besøkt landet. I tillegg har han bodd et halvt år i Jerusalem der han jobbet som journalist. Siden 1990 har Andersen besøkt landet 40 ganger.

Andersen har også skrevet bøker om Israel, og disse bøkene er til salgs på Himmelbok.no.

Til slutt: Hva er en blogg?

En blogg (eller vevlogg) er en betegnelse på en oppdatert internettside hvor en eller flere forfattere ytrer synspunkter og forteller omverdenen om det som skjer. Innleggene dateres som oftest i omvendt kronologisk rekkefølge, og det nyeste innlegget legges da automatisk øverst på siden. Noen weblogger er rene dagbøker for bloggskribenten, mens andre er mer tematisk, profesjonelt eller kunstnerisk vinklet.